Przegląd lekowy (PL) (ang. Medicines Use Review – MUR) to zaawansowana usługa stanowiąca rdzeń opieki farmaceutycznej w krajach, w których idea ta jest ugruntowana
i stanowi codzienność pracy farmaceutów, jak np. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Australii. Z definicji to ustrukturyzowany wywiad przeprowadzany przez farmaceutę z pacjentem służący optymalizacji stosowanej farmakoterapii.

Najważniejszym zadaniem jest zdobycie informacji o tym, czy pacjent rozumie jak prawidłowo stosować leki, i czy zna związek między farmakoterapią a poprawą zależnej od zdrowia jakości życia (ang. health-related quality of life – HRQOL) oraz wpływem leczenia na rokowanie. Sedno przeglądów lekowych stanowi uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji – w tym dotyczących odczuć pacjenta wobec rekomendowanej farmakoterapii.

W praktyce PL opiera się również na poszukiwaniu problemów lekowych, np. interakcji lek-lek, lek-żywność, suboptymalnych dawek leków itd., a także na ocenie stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów (ang. adherence).