I Ogólnopolska konferencja naukowo- szkoleniowej dla farmaceutów „PRZEGLĄD LEKOWY W APTECE I NA ODDZIALE SZPITALNYM”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ DLA FARMACEUTÓW

„PRZEGLĄD LEKOWY W APTECE I NA ODDZIALE SZPITALNYM”,  która odbędzie się dnia 28 listopada 2022 roku w Poznaniu

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne ul. Przybyszewskiego 37a Poznań Sala A

Zapraszamy na naszą stronę

https://konferencja2022.wixsite.com/przegladlekow

Powstał Zespół do spraw opieki farmaceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powołał Zespół do spraw opieki farmaceutycznej, który zajmie się m.in. określeniem przedmiotu i zakresu opieki farmaceutycznej oraz zasad jej finansowania. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki farmaceutycznej, do głównych zadań grupy należeć będzie wskazanie konkretnych rozwiązań i wypracowanie katalogu świadczeń dostosowanych do warunków i potrzeb polskich pacjentów. Grupa zajmie się także określeniem źródła, zasad oraz trybu finansowania opieki farmaceutycznej. W planach nowego zespołu jest również analiza potrzeby przeprowadzenia pilotażu. W skład 19-osobowego grupy weszli przedstawiciele: resortu zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych, samorządu zawodowego farmaceuty, uczelni medycznej oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/przy-ministerstwie-zdrowia-powstal-zespol-do-spraw-opieki-farmaceutycznej

Przyłączenie Polskich specjalistów do międzynarodowej grupy eksperckiej

Kolejnym krokiem w celu wspierania skutecznego i bezpiecznego stosowania leków oraz poszerzania wiedzy farmaceutów i lekarzy była międzynarodowa konferencja New Chapter in Patient Care, która odbyła się w dniach 27-30.11.2019 r. w mieście Narva-Jõesuu, w Estonii. W Polsce inicjatywa rozwoju usług PL rozpoczęła się we wrześniu w Poznaniu w roku 2015 w ramach projektu, pt: Opieka farmaceutyczna w geriatrii oraz jako mały projekt badawczy w 2016 r. w Bydgoszczy przy wsparciu studentów Wydziału Farmaceutycznego, Collegium Medicum.   Oparty na międzynarodowej definicji i modelu PL oraz informacjach zwrotnych od lokalnych praktykujących specjalistów, na szczeblu krajowym opracowano standardy dla usług PL z skierowany do wdrożenia w formie pilotażu. Ruszył pierwszy etap przygotowań do obsługi PL w Polsce. Rozpowszechniono ten sam projekt również w innych krajach, w Europie i nie tylko: na Łotwie, Litwie, Węgrzech, Słowacji, w Chorwacji, Bułgarii, Rumunii oraz w Iranie.

Początki przeglądu lekowego w Polsce

Pierwsza inicjatywa w zakresie PL powstała w Poznaniu. Była związana z usługą opieki farmaceutycznej wśród osób starszych. W 2015 roku przeprowadzono pierwszy projekt naukowy p.t. „Opieka farmaceutyczna w geriatrii”, który zainicjowano na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Prowadziła go dr n. farm. Agnieszka Neumann-Podczaska z Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Zaproszono do niego wtedy 30 aptek ogólnodostępnych z terenu Poznania. Efektem pracy farmaceutów, którzy wzięli udział w projekcie było 300 analiz farmakoterapii seniorów.

https://mgr.farm/aktualnosci/w-poznaniu-powstal-punkt-opieki-farmaceutycznej-kto-skorzysta/

Ministerialny Pilotaż Przeglądów Lekowych

Ministerialny Pilotaż Przeglądów Lekowych wyznacza standard usługi oraz edukacjiw zakresie przeglądu lekowego

https://www.pap.pl/mediaroom/1457884%2Cministerialny-pilotaz-przegladow-lekowych-wyznaczy-standard-uslugi-oraz-edukacji

Przegląd lekowy to udokumentowany proces dedykowany pacjentom z wielolekowością. Jego celem jest identyfikacja i rozwiązanie problemów lekowych, współpraca z lekarzem i optymalizacja farmakoterapii najtrudniejszych pacjentów.