Powstał Zespół do spraw opieki farmaceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powołał Zespół do spraw opieki farmaceutycznej, który zajmie się m.in. określeniem przedmiotu i zakresu opieki farmaceutycznej oraz zasad jej finansowania. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki farmaceutycznej, do głównych zadań grupy należeć będzie wskazanie konkretnych rozwiązań i wypracowanie katalogu świadczeń dostosowanych do warunków i potrzeb polskich pacjentów. Grupa zajmie się także określeniem źródła, zasad oraz trybu finansowania opieki farmaceutycznej. W planach nowego zespołu jest również analiza potrzeby przeprowadzenia pilotażu. W skład 19-osobowego grupy weszli przedstawiciele: resortu zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych, samorządu zawodowego farmaceuty, uczelni medycznej oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/przy-ministerstwie-zdrowia-powstal-zespol-do-spraw-opieki-farmaceutycznej