aktualności

Sport

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO- SZKOLENIOWA DLA FARMACEUTÓW

PRZEGLĄD LEKOWY W APTECE
I NA ODDZIALE SZPITALNYM

28.11.2022 Poznań

ORGANIZATORZY

KATEDRA I KLINIKA
MEDYCYNY PALIATYWNEJ
UNIWERSYTET MEDYCZNY
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU

Konferencja we współpracy
z College of Pharmacy,
University of Kentucky, USA

PATRONAT

PATRONAT HONOROWY
JM REKTORA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU
PROF. DR HAB.
ANDRZEJA TYKARSKIEGO

KONTAKT

BIURO ORGANIZACJI KONFERENCJI
CENTRUM KONGRESOWO-DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 37A
60-356 POZNAŃ
TEL. 61 854-73-84
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

Travel

PROGAM I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ DLA FARMACEUTÓW
PRZEGLĄD LEKOWY W APTECE I NA ODDZIALE SZPITALNYM

Konferencja we współpracy z College of Pharmacy, University of Kentucky, USA

9: 00-9:15 – Otwarcie konferencji

Przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. Melody Ryan – College of Pharmacy, University of Kentucky, USA

09.15-10.45 – Sesja I: Trzy podmioty przeglądu lekowego w aptece: pacjent, farmaceuta, lekarz

Przegląd lekowy z perspektywy zdrowia publicznego – dr n. med. Rafał Staszewski

Przegląd lekowy: punkt widzenia farmaceuty – dr hab. n. med. prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska

Przegląd lekowy: punkt widzenia lekarza – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

10.45-11.00 – Przerwa kawowa

MIEJSCE OBRAD

CENTRUM KONGRESOWO-DYDAKTYCZNE
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 37A
60-356 POZNAŃ
Sala A

OPŁATA

UCZESTNIK FARMACEUTA – 150 zł
STUDENT, DOKTORANT – 100 zł

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: przeglądlekowy2022, imię i nazwisko uczestnika

Travel

PROGRAM I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ DLA FARMACEUTÓW
PRZEGLĄD LEKOWY W APTECE I NA ODDZIALE SZPITALNYM

Konferencja we współpracy z College of Pharmacy, University of Kentucky, USA

11.00- 12.30 – Sesja II: Rola farmaceuty w przeglądzie lekowym

Farmaceuta jako ekspert w przeglądzie lekowym – szczepienia jako element przeglądu lekowego – dr n. farm. Piotr Merks

Bezpieczeństwo fitoterapii jako wyzwanie przeglądu lekowego – prof. dr hab. n. farm. J. Cielecka-Piątek

Indywidualny Plan Opieki Farmaceutycznej (IPOF) jako dokumentacja przeglądu lekowego – analiza przypadku mgr farm. Małgorzata Piróg

Indywidualny Plan Opieki Farmaceutycznej (IPOF) jako dokumentacja przeglądu lekowego – analiza przypadku mgr farm. Anna Olejnik

12:30-13:15 Dyskusja plenarna z udziałem zaproszonych Gości

13:15-14:00 – Przerwa lunchowa

MIEJSCE OBRAD

CENTRUM KONGRESOWO-DYDAKTYCZNE
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 37A
60-356 POZNAŃ
Sala A

OPŁATA

UCZESTNIK FARMACEUTA – 150 zł
STUDENT, DOKTORANT – 100 zł

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: przeglądlekowy2022, imię i nazwisko uczestnika

Travel

I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJP NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ DLA FARMACEUTÓW
PRZEGLĄD LEKOWY W APTECE I NA ODDZIALE SZPITALNYM

Konferencja we współpracy z College of Pharmacy, University of Kentucky, USA

14.00-15.30 – Sesja III: Trzy podmioty przeglądu lekowego na oddziale szpitalnym: pacjent, farmaceuta, lekarz

Pilotażowe projekty z zakresu farmacji klinicznej w Poznaniu – dr hab. n. med., prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska

Przegląd lekowy na oddziale onkologicznym okiem lekarza – dr n. med. Paweł Różanowski

Farmaceuta na oddziale onkologicznym – analiza przypadku okiem farmaceuty mgr farm. Aleksandra Głęboka

Przegląd Lekowy na oddziałach pediatrycznych – prof. dr hab. Agnieszka Bienert

15:30-15.45 – Przerwa kawowa

MIEJSCE OBRAD

CENTRUM KONGRESOWO-DYDAKTYCZNE
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 37A
60-356 POZNAŃ
Sala A

OPŁATA

UCZESTNIK FARMACEUTA – 150 zł
STUDENT, DOKTORANT – 100 zł

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: przeglądlekowy2022, imię i nazwisko uczestnika

Travel

I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ DLA FARMACEUTÓW
PRZEGLĄD LEKOWY W APTECE I NA ODDZIALE SZPITALNYM

Konferencja we współpracy z College of Pharmacy, University of Kentucky, USA

15:45- 17.15 – Sesja IV: Przeglądy lekowe w warunkach klinicznych

Terapia monitorowana – rola farmaceuty klinicznego prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka

Rola farmaceuty klinicznego w zespole interdyscyplinarnym – PharmD Melissa A Nestor; Clinical Pharmacist, Critical Care/Stroke Neurology UK College of Pharmacy Lexington, Kentucky USA

Farmaceuta kliniczny na oddziale szpitalnym – mgr farm. Dorota Prokop, dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz,

Farmaceuta kliniczny na oddziale szpitalnym – mgr farm. Krzysztof Myszkowski

17:15-17:30 – Podsumowanie i zamknięcie

MIEJSCE OBRAD

CENTRUM KONGRESOWO-DYDAKTYCZNE
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 37A
60-356 POZNAŃ
Sala A

OPŁATA

UCZESTNIK FARMACEUTA – 150 zł
STUDENT, DOKTORANT – 100 zł

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: przeglądlekowy2022, imię i nazwisko uczestnika

previous arrow
next arrow

zapraszamy do udziału w projekcie

O PROJEKCIE

Zapraszamy wszystkich chętnych farmaceutów i apteki do uczestnictwa w wyjątkowym projekcie pilotażowym przeglądu lekowego (PL) (ang. MUR – Medicines Use Review)

zobacz więcej

CEL PROJEKTU

Przedstawiony projekt pilotażowy ma na celu ocenę możliwości wykorzystania kompetencji zawodowych farmaceutów w świadczeniu usługi przeglądów lekowych (PL) oraz ich wpływu na świadomość pacjentów na temat stosowania leków (sposób przyjmowania, przestrzeganie zaleceń lekarza, występowanie działań niepożądanych itp.).

zobacz więcej

WIEDZA KLINICZNA I FARMACEUTYCZNA

W procesie zdobywania uprawnień do prowadzenia usługi PL najistotniejsze jest wykazanie się wiedzą z zakresu farmacji klinicznej i praktyki aptecznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta.

zobacz więcej

PRZEGLĄD FARMACEUTYCZNY JAKO USŁUGA

W celu zapewnienia spójności świadczonych usług, wszyscy farmaceuci pragnący świadczyć usługi PL muszą przejść proces oceny i go zaliczyć, bez względu na wcześniejsze wykształcenie podyplomowe.

zobacz więcej

„DRESS CODE” FARMACEUTY

FORMULARZ ZAPISU

multimedia

Slide
OdtwórzPlay
„BO PACJENT JEST NAJWAŻNIEJSZY
– GALA REFARMATORZY 2021/2022”

Farmaceuci mogą odgrywać ważną rolę w systemie ochrony zdrowia.
Pierwszym krokiem do zmiany modelu działania aptek, ze sprzedawcy w doradcę pacjenta, były szczepienia.
Kolejnymi mogą być przeglądy lekowe i wypisywanie recept – przekonywali uczestnicy wydarzenia
„Bo pacjent jest najważniejszy – Gala ReFarmatorzy 2021/2022”.
źródło: PAP MEDIAROOM