Pacjenci z torbami leków – jest pilotaż przeglądów lekowych

1 czerwca br. ruszył pierwszy w Polsce Pilotażowy Program Przeglądów Lekowych, w ramach którego 75 farmaceutów obejmie opieką ok. 1000 pacjentów. Pierwsi już zostali zaproszeni do udziału w programie, w aptekach w całej Polsce.

Podczas kongresu organizowanego przez DOZ S.A. p.n. „Pacjent w Centrum Uwagi” pilotaż był szeroko omawiany przez grono ekspertów i zaprezentowany seniorom. 

– Opieka farmaceutyczna wprowadzana jest po to, aby pacjent był w centrum uwagi na każdym etapie leczenia – mówiła Irena Rej, prezes Farmacji Polska – a przegląd lekowy jest pierwszym etapem w ramach tej opieki. 

Przegląd lekowy to zadanie dla farmaceutów.

– To oni są najlepiej wyedukowani w tej dziedzinie – potwierdza koordynator pilotażu przeglądu lekowego dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska – istotne jest opracowanie planu działania wspólnie z lekarzem prowadzącym i pacjentem, tak, aby zoptymalizować proces leczenia. 

Pilotaż ma potwierdzić efektywność opieki farmaceutycznej, pokazać niewątpliwe korzyści dla pacjenta oraz systemu opieki zdrowotnej.  

– Mamy do czynienia z wydarzeniem historycznym – podkreśla dr hab. n. med. Agnieszka Neumann – Podczaska – bo Polska staje w szeregu krajów, które mają najwyższe standardy opieki zdrowotnej. 

Z nową ustawą o zawodzie farmaceuty mocno zmienia się  paradygmat tego zawodu.  Opieka farmaceutyczna staje się świadczeniem gwarantowanym, a farmaceuta – jako ekspert od farmakoterapii – profesjonalnym doradcą pacjenta i lekarza. Ustawa zmienia rolę farmaceuty z realizatora zleceń lekarskich na specjalistę optymalizującego proces terapeutyczny. 

Pilotaż przygotowany  jest dla szczególnej grupy pacjentów, z wielolekowością tzn. zażywających 5, 10 lub więcej produktów leczniczych, zarówno na receptę, bez recepty jak i suplementów diety. U wielu z nich niezbędne jest uporządkowanie farmakoterapii zleconej przez różnych specjalistów oraz stosowanej w samoleczeniu.

– Bardzo istotne jest, aby farmaceuta stanął w tym dialogu pacjent-lekarz-farmaceuta – informuje dr hab. n. med. Agnieszka Neumann – obok lekarza, jako partner, który wzmocni, a nie podważy, jego decyzje terapeutyczne. Wtedy dopiero można uznać proces farmakoterapii jako całościowy. 

Nadużywanie leków prowadzi do powikłań, działań niepożądanych, a nawet do dodatkowych hospitalizacji. Redukcja tych zdarzeń to  znacząca korzyść dla pacjenta, ale również dla całego systemu opieki zdrowotnej.

– Opieka farmaceutyczna powinna więc zostać wdrożona i funkcjonować w ramach indywidualnych praktyk farmaceutów wszędzie tam, gdzie jest pacjent. 
Tak, żeby rzeczywiście pacjent był w centrum uwagi. – podkreślała dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska podczas kongresu „Pacjent w Centrum Uwagi” organizowanego przez DOZ S.A. – Pojawiają się już pierwsze obserwacje farmaceutów, którzy robią przeglądy lekowe. Widzimy, jak pilotaż świetnie  funkcjonuje, jak udaje się pomagać pacjentom. Są jednak również pierwsze trudności. Szczególnie w relacjach lekarz – farmaceuta. Wprowadzając pilotaż przeglądu lekowego zdawaliśmy sobie sprawę, że trzeba będzie zbudować taką relację od nowa, ponieważ wcześniej nie było takich doświadczeń – dodała.

W ramach pilotażu farmaceuta, na podstawie przeprowadzonego wywiadu, przygotowuje indywidualny plan opieki farmaceutycznej. Weryfikuje stan faktyczny i proponuje rozwiązania optymalizujące kurację. Plan uzgadniany jest z lekarzem prowadzącym i przekazywany pacjentowi. Taki sposób współpracy pozwala zidentyfikować  i wyeliminować wiele problemów lekowych i jednocześnie podnieść jakość leczenia oraz komfort życia pacjentów.

Pilotaż przeglądów lekowych został oparty na doświadczeniach z wielu krajów europejskich, w których farmaceuci wspierają lekarzy w doborze leków, a korzyści wynikające z opieki farmaceutycznej są zauważane nie tylko w kontekście efektywnej farmakoterapii. Dostrzeżono potencjał farmaceutów jako zawodu medycznego mogącego stanowić wsparcie systemu opieki zdrowotnej m.in. poprzez odciążenie innych grup zawodowych. Ich zaangażowanie będzie generować  oszczędności dla całego systemu opieki zdrowotnej poprzez niższe koszty terapii, hospitalizacji i leczenia objawów polekowych.

Anna Mossakowska-Ziemniak

Źródło informacji prasowej: DOZ S.A.

https://zdrowie.pap.pl/senior/pacjenci-z-torbami-lekow-jest-pilotaz-przegladow-lekowych-inf-prasowa