Pacjenci z torbami leków – jest pilotaż przeglądów lekowych

1 czerwca br. ruszył pierwszy w Polsce Pilotażowy Program Przeglądów Lekowych, w ramach którego 75 farmaceutów obejmie opieką ok. 1000 pacjentów. Pierwsi już zostali zaproszeni do udziału w programie, w aptekach w całej Polsce.

Podczas kongresu organizowanego przez DOZ S.A. p.n. „Pacjent w Centrum Uwagi” pilotaż był szeroko omawiany przez grono ekspertów i zaprezentowany seniorom. 

– Opieka farmaceutyczna wprowadzana jest po to, aby pacjent był w centrum uwagi na każdym etapie leczenia – mówiła Irena Rej, prezes Farmacji Polska – a przegląd lekowy jest pierwszym etapem w ramach tej opieki. 

Przegląd lekowy to zadanie dla farmaceutów.

– To oni są najlepiej wyedukowani w tej dziedzinie – potwierdza koordynator pilotażu przeglądu lekowego dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska – istotne jest opracowanie planu działania wspólnie z lekarzem prowadzącym i pacjentem, tak, aby zoptymalizować proces leczenia. 

Pilotaż ma potwierdzić efektywność opieki farmaceutycznej, pokazać niewątpliwe korzyści dla pacjenta oraz systemu opieki zdrowotnej.  

– Mamy do czynienia z wydarzeniem historycznym – podkreśla dr hab. n. med. Agnieszka Neumann – Podczaska – bo Polska staje w szeregu krajów, które mają najwyższe standardy opieki zdrowotnej. 

Z nową ustawą o zawodzie farmaceuty mocno zmienia się  paradygmat tego zawodu.  Opieka farmaceutyczna staje się świadczeniem gwarantowanym, a farmaceuta – jako ekspert od farmakoterapii – profesjonalnym doradcą pacjenta i lekarza. Ustawa zmienia rolę farmaceuty z realizatora zleceń lekarskich na specjalistę optymalizującego proces terapeutyczny. 

Pilotaż przygotowany  jest dla szczególnej grupy pacjentów, z wielolekowością tzn. zażywających 5, 10 lub więcej produktów leczniczych, zarówno na receptę, bez recepty jak i suplementów diety. U wielu z nich niezbędne jest uporządkowanie farmakoterapii zleconej przez różnych specjalistów oraz stosowanej w samoleczeniu.

– Bardzo istotne jest, aby farmaceuta stanął w tym dialogu pacjent-lekarz-farmaceuta – informuje dr hab. n. med. Agnieszka Neumann – obok lekarza, jako partner, który wzmocni, a nie podważy, jego decyzje terapeutyczne. Wtedy dopiero można uznać proces farmakoterapii jako całościowy. 

Nadużywanie leków prowadzi do powikłań, działań niepożądanych, a nawet do dodatkowych hospitalizacji. Redukcja tych zdarzeń to  znacząca korzyść dla pacjenta, ale również dla całego systemu opieki zdrowotnej.

– Opieka farmaceutyczna powinna więc zostać wdrożona i funkcjonować w ramach indywidualnych praktyk farmaceutów wszędzie tam, gdzie jest pacjent. 
Tak, żeby rzeczywiście pacjent był w centrum uwagi. – podkreślała dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska podczas kongresu „Pacjent w Centrum Uwagi” organizowanego przez DOZ S.A. – Pojawiają się już pierwsze obserwacje farmaceutów, którzy robią przeglądy lekowe. Widzimy, jak pilotaż świetnie  funkcjonuje, jak udaje się pomagać pacjentom. Są jednak również pierwsze trudności. Szczególnie w relacjach lekarz – farmaceuta. Wprowadzając pilotaż przeglądu lekowego zdawaliśmy sobie sprawę, że trzeba będzie zbudować taką relację od nowa, ponieważ wcześniej nie było takich doświadczeń – dodała.

W ramach pilotażu farmaceuta, na podstawie przeprowadzonego wywiadu, przygotowuje indywidualny plan opieki farmaceutycznej. Weryfikuje stan faktyczny i proponuje rozwiązania optymalizujące kurację. Plan uzgadniany jest z lekarzem prowadzącym i przekazywany pacjentowi. Taki sposób współpracy pozwala zidentyfikować  i wyeliminować wiele problemów lekowych i jednocześnie podnieść jakość leczenia oraz komfort życia pacjentów.

Pilotaż przeglądów lekowych został oparty na doświadczeniach z wielu krajów europejskich, w których farmaceuci wspierają lekarzy w doborze leków, a korzyści wynikające z opieki farmaceutycznej są zauważane nie tylko w kontekście efektywnej farmakoterapii. Dostrzeżono potencjał farmaceutów jako zawodu medycznego mogącego stanowić wsparcie systemu opieki zdrowotnej m.in. poprzez odciążenie innych grup zawodowych. Ich zaangażowanie będzie generować  oszczędności dla całego systemu opieki zdrowotnej poprzez niższe koszty terapii, hospitalizacji i leczenia objawów polekowych.

Anna Mossakowska-Ziemniak

Źródło informacji prasowej: DOZ S.A.

https://zdrowie.pap.pl/senior/pacjenci-z-torbami-lekow-jest-pilotaz-przegladow-lekowych-inf-prasowa

Ministerialny Pilotaż Przeglądów Lekowych wyznaczy standard usług

Przeprowadzenia przeglądów lekowych wymaga umiejętności: zebrania wywiadu i analizy problemów lekowych oraz dobrej współpracy z lekarzem i pacjentem. Farmaceuta posiadający przygotowanie praktyczne sprosta tym zadaniom i wspierać będzie system ochrony zdrowia – przekonuje dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynatorka Pilotażowego Programu Przeglądu Lekowego.

Przegląd lekowy to udokumentowany proces, dedykowany pacjentom z wielolekowością. Jego celem jest identyfikacja i rozwiązywanie problemów lekowych pacjentów, współpraca z lekarzem i optymalizacja farmakoterapii najtrudniejszych pacjentów. 

– Aby realizacja tak rozumianej usługi była efektywna i przynosiła realne korzyści dla systemu potrzebne jest praktyczne przygotowanie farmaceutów. Potrzebne są kursy kwalifikacyjne, prowadzone według jednego ogólnopolskiego standardu, które zestawią farmaceutę z pacjentem i lekarzem. Tu nie ma miejsca na powtarzanie treści teoretycznych, które farmaceuci dobrze znają. Tu jest miejsce na  wywiad z pacjentem, trudne decyzje terapeutyczne oraz rozmowę z lekarzem. Farmaceutów nie trzeba uczyć farmakologii czy zasad opieki farmaceutycznej, za to trzeba pokazać im na żywym przykładzie, JAK realizować przeglądy w codziennej praktyce, JAK rozmawiać z lekarzem i pacjentem, aby realnie optymalizować leczenie – mówi dr hab. n. med. prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynatorka Pilotażowego Programu Przeglądu Lekowego.

Przegląd lekowy jest świadczeniem, które powinno wspierać proces leczenia pacjenta. Wymaga ścisłej, merytorycznej współpracy z lekarzem, umiejętności zebrania wywiadu, analizy problemów lekowych i przygotowania Indywidualnego Planu Opieki Farmaceutycznej, w tym zaleceń dla pacjenta i rekomendacji dla lekarza. Koordynatorka uważa, że prowadzony obecnie pilotaż pokazuje, jak dużych umiejętności praktycznych wymaga to działanie od farmaceutów. 

– Jako lekarze dostajemy gotową informację z przeglądu lekowego. Informacja musi być syntetyczna i wskazywać najważniejsze dane, tak żeby wspierać optymalizację leczenia, a nie wprowadzać chaos. Według mnie do tego konieczna jest edukacja farmaceutów – przekonuje prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. – Opieka farmaceutyczna składa się z pacjenta, lekarza i farmaceuty. Farmaceuci wiedzą najwięcej o właściwościach leków i mogą swoją wiedzą wspomóc zarówno lekarza jak i pacjenta – dodaje.

– Aktualnie prowadzony pilotaż przeglądu lekowego zdefiniuje zarówno kształt przyszłego świadczenia zdrowotnego, jak i standard szkolenia i certyfikacji farmaceutów w zakresie przeglądu lekowego. Pierwsze wnioski z trwającej obecnie fazy wykonawczej pilotażu poznamy już w styczniu 2023 roku – informuje Agnieszka Neumann-Podczaska.

Źródło: PAP MediaRoom

https://zdrowie.pap.pl/senior/ministerialny-pilotaz-przegladow-lekowych-wyznaczy-standard-uslug

W 75 aptekach trwa pilotaż przeglądu lekowego

Jesteśmy na etapie realizacji pilotażu z dziedziny przeglądu lekowego w 75 aptekach w całym kraju – wskazała na Forum Ekonomicznym w Karpaczu główny inspektor farmaceutyczny Ewa Krajewska. 

GIF wzięła udział w panelu „Czy właściwie wykorzystujemy potencjał ponad 11 tys. polskich aptek? Opieka farmaceutyczna w Polsce i na świecie”. 

Jak zauważyła, pilotażowy przegląd lekowy to jedna z usług opieki farmaceutycznej, która jest najtrudniejsza z nich wszystkich, ponieważ farmaceuta musi dokonać analizy wszystkich leków, jakie spożywa pacjent, nawet jeśli są to suplementy czy herbaty ziołowe.

– Farmaceuta dokonuje analizy całej apteczki domowej i na podstawie tej analizy dokonuje pewnego planu opieki farmaceutycznej. Przede wszystkim rozwiązuje problemy lekowe, które widzi u pacjenta. Zdarzają się np. leki zdublowane, zdarzają się leki, które wchodzą w niebezpieczne interakcje, które kończą się hospitalizacją pacjentów – wyjaśniła Krajewska.

– Pacjent może przyjść do apteki, usiąść w miejscu, w którym zapewniona jest jego intymność i powiedzieć farmaceucie o wszystkich lekach, jakie spożywa – dodała. 

Jeśli ocena wyników pilotażu okaże się satysfakcjonująca, to zdaniem głównego inspektora farmaceutycznego, usługa zostanie wdrożona i objęta pełną płatnością w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

– To jest jeszcze na dzisiaj plan, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie zrealizowany – oceniła Krajewska.

Uczestnicząca w debacie dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska z Uniwersytetu Medycznego w Poznani – która jest koordynatorem ministerialnego Pilotażowego Programu Przeglądów Lekowych – oceniła, że potencjał aptek wykorzystujemy w coraz większym stopniu. 

– Jesteśmy na najlepszej drodze do coraz lepszego wykorzystania potencjału merytorycznego farmaceutów. Pilotażowy program przeglądu lekowego jest przykładem takiego działania – zaznaczyła naukowczyni. 

Wyjaśniła, że w ramach pilotażu definiowany jest kształt przyszłej usługi polskiego systemu opieki zdrowotnej, gdzie dobrze przygotowany farmaceuta staje jako ekspert, który przy boku lekarza prowadzi dyskusję o najlepszym, najbezpieczniejszym sposobie leczenia pacjentów. 

– Odchodzimy od roli wykonawczej aptek, od tej roli bardzo technicznej i idziemy w stronę roli, która jest bardzo ekspercka, w stronę najwyższych standardów opieki zdrowotnej” – podkreśliła dr hab. Neumann-Podczaska. 

Jak zauważyła, pilotaż ma przynieść odpowiedź na pytanie, kto ma go świadczyć i jak przygotowani farmaceuci będą go świadczyć. 

W tym zakresie czekamy na akty wykonawcze, które będą to precyzowały, ponieważ potrzebny jest nam jeden standard, jeden standard edukacji, po to, żeby ta usługa była dobrze wykonana, żeby lekarze chcieli rozmawiać z farmaceutami, nie odbierali ich, jako konkurentów, ale jako partnerów w procesie leczenia – powiedziała naukowiec. 

We wtorek w Karpaczu rozpoczęło się XXXI Forum Ekonomiczne. W trakcie dorocznego sympozjum odbędzie się ponad 300 wydarzeń – przede wszystkim debat z udziałem polityków, przedstawicieli biznesu oraz kultury i nauki. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego jest „Europa w obliczu nowych wyzwań”.

kic/

Źródło materiału partnerskiego: PAP Mediaroom

https://zdrowie.pap.pl/byc-zdrowym/w-75-aptekach-trwa-pilotaz-przegladu-lekowego

Nowa era w aptekach: współpraca farmaceuty z pacjentem

’Pacjent w centrum uwagi’ to główne przesłanie II Kongresu właśnie pod tą nazwą organizowanego przez spółkę DOZ. S.A. Wydarzenie to inspirowane było ścisłą współpracą pomiędzy lekarzem, pacjentem i farmaceutą, jaka ma miejsce w wielu krajach wysokorozwiniętych.

W krajach zachodnich opieka farmaceutyczna została wprowadzona wiele lat temu. To właśnie tam farmaceuci realizują takie usługi, jak przegląd lekowy, poradnictwo zdrowotne, konsultacje w sprawie rzucania nałogów i wiele innych. 

Eksperci biorący udział w Kongresie byli jednogłośni – w Polsce opieka farmaceutyczna powinna być wdrażana jak najszybciej. 

– Do tej pory apteki były postrzegane głównie jako miejsca zakupu leków – potwierdza Marcin Piskorski, prezes PharmaNet. – Po wejściu ustawy o zawodzie farmaceuty sytuacja zmieniła się i wprowadzane są w aptekach świadczenia zdrowotne, o co apelował PharmaNet. To bardzo ważna zmiana – dla farmaceuty, ale przede wszystkim dla pacjenta.

Zmiany zaczęły się już w lipcu 2021 r. w momencie wejścia rozporządzenia dotyczącego szczepień. Od tej pory zaczęła się nowa era dla farmaceutów i dla pacjentów, zgodna z trendami europejskimi. Celem zmian jest wprowadzenie w życie koncepcji „Pacjent w Centrum Uwagi”. 

Według specjalistów, zaproszonych przez DOZ S.A. do udziału w Kongresie, sytuacja pacjentów w naszym systemie zdrowotnym jest po prostu zła. 

– Dług zdrowotny podczas kowidu i obecnej sytuacji geopolitycznej powiększa się – mówi  Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów – musimy zapewnić opiekę zdrowotną tak Polakom, jak i uchodźcom z zagranicy. To bardzo duże wyzwanie. A warto podkreślić, że liczba  lekarzy w Polsce jest najniższa w całej Europie. 

Właśnie we wprowadzeniu opieki farmaceutycznej eksperci dopatrują się szansy poprawy sytuacji pacjentów.

– Grupa zawodowa farmaceutów to kilkadziesiąt tysięcy doskonale wykształconych osób, które mają kompetencję, aby prowadzić poradnictwo zdrowotne – mówi dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska.

Na czym ma polegać opieka farmaceutyczna?

– Przede wszystkim to przegląd lekowy, ale również usługi prozdrowotne i poradnictwo. 
W krajach wysoko rozwiniętych pacjent ma kilkadziesiąt usług prozdrowotnych, z których może skorzystać w aptekach – podkreśla Marcin Piskorski, Prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET

Obecnie organizacje zrzeszające farmaceutów zaproponowały wprowadzenie 12 usług do aptek, m.in. szczepienia, poradnictwo, wypożyczanie drobnego sprzętu medycznego. 

– Przeanalizowaliśmy, w jakim zakresie możemy deklarować wprowadzenie nowych usługi. Chcemy, aby to były usługi, których nikt nie oferuje lub są bardzo trudne osiągalne – mówi Marcin Piskorski. 

1 czerwca ruszył długo oczekiwany program pilotażowy przeglądu lekowego, który wdrażany jest w ramach opieki farmaceutycznej. W pilotażu bierze udział 75 aptek na terenie całego kraju, które objęły opieką 1000 pacjentów – osób dorosłych biorących przynajmniej 5 leków na receptę lub osób po 75. roku życia zażywających 10 i więcej leków.

– To wydarzenie historyczne, kiedy siadają pierwsi pacjenci w pokojach do konsultacji przeglądu lekowego – mówi koordynator projektu dr hab. Neumann – wreszcie można powiedzieć, że pacjent rzeczywiście jest w centrum uwagi. Warto również podkreślić, że farmaceuci to grupa zawodowa najlepiej przygotowana i wykształcona do wykonywania takiej usługi.

W ramach programu pilotażowego farmaceuta współpracuje z pacjentem i lekarzem, udziela konsultacji na temat wprowadzonych do leczenia leków, optymalizuje proces leczenia. 

W pilotażu bardzo istotną rolę odgrywa dialog pomiędzy lekarzem, pacjentem i farmaceutą. W tym wypadku farmaceuta powinien być partnerem lekarza – jest przecież najlepiej wyspecjalizowaną osobą w dziedzinie wiedzy o lekach. To farmaceuta powinien wzmacniać jego decyzje dotyczące leczenia oraz całościowo spojrzeć na pacjenta i jego farmakoterapię. Rolą farmaceuty jest również wspierać pacjenta w decyzjach dotyczących wyboru leku bez recepty czy suplementów. W sytuacji, kiedy jest wielu leczących specjalistów, farmaceuta musi uporządkować farmakoterapię pacjenta. 

– Jak widać, przegląd lekowy jest bardzo istotny dla zdrowia pacjenta i będzie stanowił o dalszym rozwoju innych usług z opieki farmaceutycznej – podkreśla dr hab n. med. Agnieszka Neumann Podczaska. 

A dr n. farm. Piotr Brukiewicz, wiceprezes Śląskiej Okręgowej Izby Farmaceutycznej zaznacza, że uzupełnienie systemu zdrowotnego o opiekę farmaceutyczną poprawi na pewno jego kondycję i pozwoli zaoszczędzić wiele środków finansowych.

– Cieszę się, że możemy spotkać się na kongresie poświęconym pacjentowi i wymieniać poglądy, szukać rozwiązań, aby polepszyć sytuację pacjenta w Polsce. Mało jest takich inicjatyw – mówi Irena Rej, Prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska. – tym bardziej należą się podziękowania spółce DOZ S.A.

Sponsorem Kongresu była spółka GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
(Sponsor Wiodący) oraz firmy Biofarm i Sandoz. Odbył się 3 czerwca br.

Źródło informacji prasowej: Kongres Pacjent w Centrum Uwagi

https://zdrowie.pap.pl/byc-zdrowym/nowa-era-w-aptekach-wspolpraca-farmaceuty-z-pacjentem-inf-prasowa

Przeglądy lekowe poprawią leczenie

Ponad połowa osób po 60-tce w Polsce zmaga się z co najmniej trzema przewlekłymi chorobami, co często oznacza przyjmowanie co najmniej pięciu leków. W efekcie wzrasta ryzyko powikłań ze względu na interakcje. Ruszył pilotaż przeglądów lekowych dla pacjentów, którzy mogą mierzyć się z tego rodzaju problemami zdrowotnymi. Dowiedz się o tym więcej.

Na temat realizowanego od 1 kwietnia Pilotażu Przeglądów Lekowych odbyła się 19 lipca br.  debata. Wzięli w niej udział:

  • Koordynatorka Pilotażu Przeglądów Lekowych w Polsce dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, Uniwersytet Medycznego w Poznaniu;
  • Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski;
  • Specjalistka geriatrii i opieki paliatywnej prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;
  • Jakub Adamski, dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta;
  • Koordynator pomocniczy Pilotażu Przeglądów Lekowych w Polsce dr Piotr Merks, farmaceuta, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Zgodnie z zasadami pilotażu, pacjentów do przeglądu lekowego zaprasza farmaceuta. Przewidywane są trzy kontakty farmaceuty z pacjentem. W ich rezultacie lekarz ma otrzymać rekomendacje, a pacjent – indywidualny plan opieki farmaceutycznej oraz informacje o wykrytych rzeczywistych lub potencjalnych problemach związanych ze stosowaniem leków, a także sposobach zapobiegania powikłaniom chorób i chorobom.

Pilotaż jest finansowany ze środków publicznych, został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia, a przegląd lekowy ma znaleźć się na liście tzw. świadczeń gwarantowanych, tj. takich, za które płacić będzie Narodowy Fundusz Zdrowia.

jw, zdrowie.pap.pl

https://zdrowie.pap.pl/senior/pilotaz-przegladow-lekowych-zapraszamy-na-debate

W tym roku przegląd lekowy ma trafić do koszyka świadczeń gwarantowanych

Pilotaż przeglądów lekowych, przeprowadzony przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, sprawił, że farmaceuta po raz pierwszy w Polsce stanie się realizatorem świadczeń gwarantowanych. „Usługa jest w stanie zmniejszyć natężenie wielolekowości. Ludzie mogą być leczeni bezpieczniej, mniejszą ilością preparatów” – mówi dr hab. n. med. prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynator pilotażu przeglądów lekowych.

Z raportu zaprezentowanego podczas konferencji „Pilotaż przeglądów lekowych w Polsce wg Rozporządzenia MZ – mamy wyniki fazy wykonawczej projektu”, która odbyła się 27 stycznia w Centrum Prasowym PAP, wynika, iż farmaceuta jest efektywnym ekspertem od farmakoterapii i przy współpracy z lekarzem może optymalizować leczenie.

„Pilotaż zakończył się bardzo dużym sukcesem. Udało nam się zaangażować 75 placówek aptecznych i wykonać przeglądy lekowe u 850 pacjentów na terenie całej Polski. Usługa, skierowana przede wszystkim do pacjentów starszych z wielolekowością ma na celu optymalizację terapii. Przekonaliśmy się, że usługa jest efektywna w systemie ochrony zdrowia, a 83 proc. pacjentów (511 osób) stwierdziło, że czuje się lepiej” – powiedziała prof. Agnieszka Neumann-Podczaska.
Ekspertka przytoczyła dane z raportu: 557 kobiet i 293 mężczyzn, w tym 772 pacjentów w wieku  powyżej 60. roku życia, zażywało średnio 16 preparatów dziennie. Pacjentom w wyniku pilotażowego przeglądu lekowego średnio udało się odjąć więcej niż 2 preparaty. Spadła również liczba problemów lekowych, takich jak zbędna lub niewłaściwa terapia oraz liczba interakcji i stanów nieleczonych. Już z wstępnych analiz farmakoekonomicznych wynika, iż znacząco obniżyły się także koszty zakupu leków zarówno dla pacjenta, jak i dla systemu. 

Wszystko wskazuje na to, że przegląd lekowy już w tym roku trafi do koszyka świadczeń gwarantowanych. Ministerstwo Zdrowia czeka na kompletny raport, dotyczący programu pilotażowego. W jego analizie pomoże Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM), która następnie przygotuje przegląd lekowy jako świadczenie gwarantowane. 

„Czekamy na ostateczne odniesienie się w tym raporcie do organizacji, co należy uwzględnić, jak przeprowadzać przegląd lekowy, jaką grupę wiekową nim objąć, kto powinien udzielać w nim świadczeń oraz jak ma wyglądać współpraca między farmaceutą a lekarzem POZ czy lekarzami specjalistami. Te wszystkie elementy zostaną przekazane do oceny AOTM” – wyjaśnił Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Prof. Agnieszka Neumann-Podczaska podkreśliła, że w Raporcie z pilotażu znajdzie się zarówno propozycja standardu samej usługi, jak i modelu kształcenia farmaceutów, którzy uprawnieni będą do jej realizacji. Ekspertka dodała, że standaryzacja jest kluczowym elementem jakości i efektywności farmakoekonomicznej nowego świadczenia gwarantowanego, finansowanego ze środków publicznych. 

Wiceminister Miłkowski wskazał, że obecnie w ustawie o świadczeniach gwarantowanych ze środków publicznych nie ma zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów. Dlatego podstawową sprawą będzie zmiana ustawy i dopisanie do niej usług farmaceutycznych jako świadczeń gwarantowanych. 

„W ustawie będzie kilka bardzo istotnych zmian i będziemy próbowali je procedować. W zmianach legislacyjnych trzeba m.in. uwzględnić zasady współpracy pomiędzy farmaceutami jako personelem medycznym i osobami, które wystawiają recepty, czyli lekarzami i pielęgniarkami. Wówczas wraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia moglibyśmy ten temat zakończyć do końca roku” – zaznaczył. 

W opinii prof. dr hab. n. med. Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis –  eksperta Komisji Europejskiej ds. efektywnego inwestowania w zdrowie w ostatniej kadencji –  rekomendacja farmaceuty, czyli pytania dotyczące leków i zwrócenie uwagi na potencjalne problemy, powinny być skierowane przez farmaceutę do lekarza rodzinnego, który zarządza przypadkiem pacjenta i do którego powinny spływać wszystkie informacje od specjalistów.

Dodała, że nie może być tak, że neurolog mówi „moje leki są absolutnie niezbędne”, kardiolog mówi to samo, a przepisane preparaty wchodzą ze sobą w interakcje i zażywający je pacjent czuje się gorzej.

Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny, uważa, że przegląd lekowy to usługa z widocznymi już teraz efektami zmniejszenia liczby przepisywanych preparatów. 

„Często dokładamy kolejne leki, żeby leczyć działania niepożądane preparatów, które stosujemy i to jest błędne koło. Dlatego uważam, że pacjenci odniosą tutaj wiele korzyści. Będą mogli porozmawiać o swoich lekach, dopytać – starsze osoby czasem coś niedosłyszą, zapomną, a przegląd lekowy na zapleczu apteki będzie miejscem, gdzie tylko pacjent i jego leki będą ważne, żeby wszystko co zażywa było zgodne ze sztuką” – podkreśliła Ewa Krajewska.

źródło: Obsługa Medialna PAP

https://zdrowie.pap.pl/byc-zdrowym/w-tym-roku-przeglad-lekowy-ma-trafic-do-koszyka-swiadczen-gwarantowanych

Od 2024 przegląd leków może być finansowany przez NFZ

Pierwszy miesiąc pilotażowego programu przeglądu lekowego wykazał na tyle pozytywne efekty, że prawdopodobnie już od początku 2024 roku usługa ta wejdzie do koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – zapowiedział podczas debaty o dotychczasowych rezultatach pilotażu wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Debata odbyła się 19 czerwca w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej.

Pilotaż przewiduje trzy kontakty farmaceuty z pacjentem z wielolekowością (przyjmującym równocześnie co najmniej 5-10 leków), których efektem ma być opracowanie dla tej osoby indywidualnego planu opieki farmaceutycznej oraz planu rozwiązania wszystkich wykrytych rzeczywistych lub potencjalnych problemów związanych ze stosowaniem leków, takich jak działania niepożądane czy zbędna farmakoterapia. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2021 r., za prowadzenie pilotażu przeglądów lekowych odpowiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a podmiotem prowadzącym pilotaż jest Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. W toku naboru uwzględniającego równomierny rozkład geograficzny placówek w kraju oraz kolejność zgłoszeń, do programu zakwalifikowanych zostało 75 aptek i 75 farmaceutów.

– Pilotażowy program przeglądów lekowych służy wypracowaniu modelu przyszłej usługi, przyszłego świadczenia zdrowotnego, które ma zaistnieć w polskich aptekach. To jest próba stworzenia takiego produktu, którego jeszcze nigdy u nas nie było, który wyróżni Polskę i postawi ją w szeregu krajów o najwyższych standardach opieki zdrowotnej – wyjaśniała dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynatorka Pilotażu Przeglądów Lekowych ze Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu. – Dzięki temu polscy pacjenci będą mieli możliwość przyjścia do eksperta, który zoptymalizuje ich leczenie, przyjrzy się trudnym problemom – dodała.  

Według dr hab. Agnieszki Neumann-Podczaski przez pierwszy miesiąc pilotażu pacjenci i lekarze pozytywnie zareagowali na pilotaż – zgodzili się na rekomendacje farmaceutów.

– Mamy zatem pierwsze sukcesy i dobre tempo tego pierwszego miesiąca – podkreśliła.

Dodała, że najczęściej wykrywanymi problemami u pacjentów są:

  • zbędna farmakoterapia,
  • działania niepożądane leków,
  • interakcje miedzy lekami,
  • niestosowanie się pacjentów do zaleceń.

U pacjentów biorących udział w programie już udało się części tych problemów zaradzić. 

– W Ministerstwie Zdrowia stwierdziliśmy, że przeglądy lekowe jest to działanie tak niezbędne, tak ważne i efektywne kosztowo, że nie ma właściwie żadnego ryzyka, że projekt nie zostanie zakończony pozytywnymi rekomendacjami jego wdrożenia. Chcemy jedynie, aby pilotaż technicznie pokazał, w jaki najlepszy sposób mamy tę opiekę realizować i jakich błędów można się ustrzec – mówił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. – Oczekujemy potwierdzenia i sformułowania metodologii wywiadu z pacjentem na temat tego, jakie leki przyjmuje i jaka jest jego skłonność do przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Trzeba to potem w sformalizowany sposób zaproponować farmaceutom oraz  przygotować system informatyczny tak skrojony, by ekspert miał zdecydowanie szybsze informacje o pacjencie – uzupełnił.  

Jak zaznaczył Maciej Miłkowski, przegląd lekowy powinien być świadczeniem gwarantowanym, finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodał, że zapewne na początku 2024 roku można się takiego rozwiązania spodziewać.

Zdaniem prof. dr hab. Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis, ekspertki Komisji Europejskiej do spraw efektywnego inwestowania w zdrowie, specjalistki geriatrii i opieki paliatywnej z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pacjenci z wielolekowością bardzo czekają na taką pomoc.

Przegląd leków: kto najbardziej skorzysta?

Wielolekowość dotyczy przede wszystkim osób starszych powyżej 65 roku życia, dla którym wsparcie edukacyjne ze strony doskonale przygotowanych farmaceutów wydaje się kluczowe, także z tego powodu, że złożone schematy przyjmowania leków powodują błędy w sposobie ich przyjmowania, co może negatywnie wpływać na efekty terapii. Według prof. Wieczorowskiej-Tobis te schematy powinny być możliwie uproszczone. 

– Docelowy pacjent przeglądu to pacjent pobierający co najmniej 10 leków, które są brane o różnych porach i z których każdy ma jakieś ograniczenia co do stosowania. Bezpieczeństwo pacjenta w systemie wymaga wsparcia swoistego rodzaju przewodnika, który przyjrzy się każdemu lekowi i powie, że ten lek można wziąć razem z tym np. podczas śniadania, ale kolejny musi być bezwzględnie przyjęty pół godziny przed śniadaniem – tłumaczyła ekspertka. 

– Ten pilotaż odpowiada na bardzo dużą potrzebę pacjentów, którą na co dzień obserwujemy” – mówił Jakub Adamski, dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.  – Trzeba zdawać sobie sprawę, że dotyczy on przede wszystkim osób starszych. Nawet co trzeci pacjent po 65. roku życia zażywa powyżej pięciu leków – to jest znacząca grupa. Seniorzy najbardziej potrzebują takiej usługi ze względu na to, że sam wiek i choroby mogą wpływać na ich funkcje poznawcze. Często też cechuje ich brak łatwości w poruszaniu się wśród danych dostępnych w systemie ochrony zdrowia, np. poprzez internet. Program zatem jest pewnym wyrównaniem praw pacjentów – dodał.

Szczególna rola farmaceuty

Jak zaznaczali uczestnicy debaty, farmaceuta musi być szczególnie przygotowany do przeprowadzenia przeglądu lekowego.

– To szczególne przygotowanie polega na umiejętności zebrania wywiadu i podjęcia z lekarzem dyskusji o charakterze klinicznym” – wskazywała Agnieszka Neumann-Podczaska.

Jak zaznaczyła, konieczne jest wypracowanie w Polsce jednego standardu prowadzenia przeglądu i edukacji dla farmaceutów, ponieważ zapewni to dobre wykorzystanie środków publicznych, a jednocześnie zagwarantuje korzyść dla pacjentów.

Jej zdaniem obecnie w Polsce jest ok. 1000 farmaceutów odpowiednio przeszkolonych do prowadzenia przeglądów lekowych. 

Podczas debaty zwracano również uwagę na to, że warunkiem powodzenia programu jest dobra współpraca na linii pacjent-farmaceuta-lekarz.

– Farmaceuta musi przygotować konkretne rekomendacje dla pacjenta i dla lekarza. Komunikacja miedzy farmaceutą i pacjentem oraz między farmaceutą a lekarzem jest tym najważniejszym elementem – zaznaczyła prof. Wieczorowska-Tobis. 

Wiceminister Miłkowski powiedział, że obecnie lekarze nie zawsze dysponują pełną wiedzą na temat całości terapii farmakologicznej swoich pacjentów. Jest to spowodowane takim czynnikami jak m.in. brak wymian informacji między lekarzami różnych specjalności przepisującymi leki na konkretne schorzenia, brakiem standardu sprawdzania dokumentacji medycznej pacjentów, a także tym, że pacjent podczas wywiadu nie przekazuje wszystkich informacji na temat leków, które otrzymuje od innego lekarza.

– Lekarze powinni być wzmocnieni w tym zakresie przez farmaceutów.  Ta współpraca musi być, bo inaczej nie będzie efektów – stwierdził Maciej Miłkowski. 

– Lekarz i farmaceuta to dwie osoby, które muszą zamienić się w pewnego rodzaju detektywów, których zadaniem będzie znaleźć ten element, który spowodował, że pacjentowi nie jest lepiej, tylko gorzej – dodał Jakub Adamski z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. 

– Jeśli będziemy mieli doskonale przygotowanych farmaceutów, nowe wytyczne edukacyjne dla tej grupy oraz narzędzia elektroniczne, które będą ich wspierały w podjęcie decyzji terapeutycznych i formalne organy nadzoru – to usługa przeglądu lekowego wymusi zacieśnienie kontaktu między pacjentem, lekarzem i farmaceutą – mówił dr n. farm. Piotr Merks, koordynator pomocniczy Pilotażu Przeglądów Lekowych z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

W jego opinii, by wdrożyć w Polsce to świadczenie, należy postępować tak, jak to miało miejsce w innych krajach na świecie, biorąc jednak pod uwagę polską specyfikę.

– Nie da się wszystkiego odwzorować jeden do jednego, trzeba wytworzyć polskie standardy i do tego właśnie potrzebny jest pilotaż. Pozwoli on sprawdzić, jakiego typu problemy lekowe istnieją w polskiej populacji, co pozwoli przygotować specjalnie dobrany program edukacyjny dla farmaceutów, zbudować narzędzia walidujące jego skuteczność – wyjaśniał dr Merks. 

Pilotaż potrwa maksymalnie rok; ma objąć nie mniej niż 750 i nie więcej niż 1000 pacjentów. Chodzi o osoby w wieku 18-60 lat, które przyjmują na stałe nie mniej niż 5 leków wydawanych z przepisu lekarza bądź też osoby, które ukończyły 60. rok życia i przyjmują na stałe nie mniej niż 10 leków. Za wdrożenie, monitorowanie i ocenę pilotażu odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia.

Paulina Pomianowska

Materiał został przygotowany w partnerstwie z organizatorami Pilotażu Przeglądów Lekowych.

https://zdrowie.pap.pl/senior/od-2024-przeglad-lekow-moze-byc-finansowany-przez-nfz

Farmaceuci powinni być mocniej zaangażowani w system ochrony zdrowia

Farmaceuci mogą odgrywać ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Pierwszym krokiem do zmiany modelu działania aptek, ze sprzedawcy w doradcę pacjenta, były szczepienia. Kolejnymi mogą być przeglądy lekowe i wypisywanie recept – przekonywali uczestnicy wydarzenia „Bo pacjent jest najważniejszy – Gala ReFarmatorzy 2021/2022”.

Farmaceuci znaleźli się w ważnym momencie. Decyduje się los aptek, które mogą przestać być jedynie „sklepami z lekami”, a stać się punktami opieki nad pacjentami, funkcjonującymi w ramach systemu ochrony zdrowia. Pierwszymi próbami zmiany roli aptek było uruchomienie w nich szczepień przeciw COVID-19 i grypie oraz rozpoczęcie pilotażu przeglądów lekowych.

– Farmaceuci są gotowi. Trwający obecnie pilotaż przeglądu lekowego już teraz pokazuje, jak znaczącą rolę w optymalizacji farmakoterapii może odegrać  farmaceuta. Aby poradził  on sobie z trudnymi  klinicznymi wyzwaniami przeglądu lekowego  potrzebne jest bardzo praktyczne przygotowanie. Aktualnie prowadzony pilotaż ma zdefiniować nie tylko kształt przyszłej usługi ale także model i kształt szkolenia farmaceutów oraz stworzyć standard współpracy z lekarzami – tłumaczyła dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynator Ministerialnego Pilotażowego Programu Przeglądu Lekowego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

– Naszymi działaniami powinniśmy dążyć do maksymalnego skrócenia ścieżki pacjenta. Farmaceuci okazują się w tym procesie kluczowi, co mogliśmy zresztą zaobserwować w minionym sezonie szczepień” – podkreślał dr n. farm. Piotr Merks, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF). – Dzisiejszą galą chcieliśmy docenić ich zaangażowanie w dbanie o stan zdrowia Polaków i pokazać wszystkim, jak dużo może zdziałać sektor farmaceutyczny w Polsce – dodał.

Jak zauważył dr hab. nauk med. Filip Szymański, dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW, informowanie i promowanie szczepień to obowiązek wielu środowisk. Lekarze i farmaceuci, ale też naukowcy, nauczyciele, dziennikarze powinni stale przypominać, że szczepienia są ważne, gdyż zmniejszają ryzyko zgonu.

– Szczepienia to dobro. Dziękuję środowisku farmaceutów, że wsparli nas prowadząc szczepienia. Covid jest ważny, ale nie zapominajmy o grypie, która także daje poważne powikłania – powiedziała Agnieszka Gorgoń-Komor, Senator RP.

Wtórował jej Artur Białoszewski, konsultant wojewódzki ds. epidemiologii.

– Zmiany były trudne, bo dopuszczenie szczepień w aptekach było nierozumiane przez wiele środowisk. Udowadniacie, że się da, jesteście ambasadorami sukcesu – mówił.

Podczas gali prof. Paweł Piątkiewicz z Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW przedstawił wyniki badania „Wpływ szczepień przeciwko COVID-19 na przebieg COVID-19 w populacji polskiej”.

– Ocenialiśmy wpływ rodzaju szczepionki na przebieg COVID-19. Pacjenci, u których od szczepienia minęły więcej niż 24 tygodnie, zdecydowanie najrzadziej wymagali pobytu na oddziale intensywnej terapii. Nie ma innej opcji niż program szczepień, a decyzje dotyczące milionów pacjentów muszą być oparte na badaniach – mówił przedstawiając wnioski z badania prof. Piątkiewicz.

Kluczowym wydarzeniem dnia była debata ekspercka „Rola farmaceuty w propagowaniu szczepień w Polsce i na świecie”, moderowana przez dr n. farm. Piotra Merksa.

Prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG), przyznał, że przyjął wprowadzenie szczepień w aptekach z entuzjazmem. Według niego paradoksalnie pandemia uczyniła wiele dobrego – przyspieszyła informatyzację służby zdrowia, nadała uprawnienia farmaceutom.

– Nie ma powodów, by taka wykształcona grupa nie pomagała w systemie ochrony zdrowia, żeby nie szczepiła, nie wypisywała recept. Szczepienie w aptece to doskonały krok, apeluję żeby podjąć kolejne – przekonywał prof. Adam Antczak.

Marcin Piskorski, prezes zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, zauważył, że od lipca 2021 r., kiedy miały miejsce pierwsze szczepienia, apteka przestała być tylko sklepem, a zajęła się pomocą pacjentom, świadczeniem usług. Według niego tą drogą idzie rynek światowy, gdzie połowa przychodów aptek pochodzi ze sprzedaży, a druga połowa z usług m.in.: szczepień, porad, wypożyczania sprzętu medycznego.

– Farmaceuci mogą być częścią szeroko pojmowanego zespołu medycznego. Szkoda marnować ich potencjał jedynie na sprzedaż leków – dodał dr hab. Filip Szymański.

Po raz pierwszy, od czasów rozpoczęcia prowadzenia statystyk, żyje ponad 1 mln Polaków mających ponad 85 lat. A to oznacza, że system ochrony zdrowia jest i będzie coraz mocniej obciążony. Według uczestników debaty nieuchronne jest przeniesienie części opieki do aptek.

Źródło informacji: PAP Mediaroom

https://zdrowie.pap.pl/byc-zdrowym/farmaceuci-powinni-byc-mocniej-zaangazowani-w-system-ochrony-zdrowia