Przeglądy lekowe poprawią leczenie

Ponad połowa osób po 60-tce w Polsce zmaga się z co najmniej trzema przewlekłymi chorobami, co często oznacza przyjmowanie co najmniej pięciu leków. W efekcie wzrasta ryzyko powikłań ze względu na interakcje. Ruszył pilotaż przeglądów lekowych dla pacjentów, którzy mogą mierzyć się z tego rodzaju problemami zdrowotnymi. Dowiedz się o tym więcej.

Na temat realizowanego od 1 kwietnia Pilotażu Przeglądów Lekowych odbyła się 19 lipca br.  debata. Wzięli w niej udział:

  • Koordynatorka Pilotażu Przeglądów Lekowych w Polsce dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, Uniwersytet Medycznego w Poznaniu;
  • Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski;
  • Specjalistka geriatrii i opieki paliatywnej prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;
  • Jakub Adamski, dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta;
  • Koordynator pomocniczy Pilotażu Przeglądów Lekowych w Polsce dr Piotr Merks, farmaceuta, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Zgodnie z zasadami pilotażu, pacjentów do przeglądu lekowego zaprasza farmaceuta. Przewidywane są trzy kontakty farmaceuty z pacjentem. W ich rezultacie lekarz ma otrzymać rekomendacje, a pacjent – indywidualny plan opieki farmaceutycznej oraz informacje o wykrytych rzeczywistych lub potencjalnych problemach związanych ze stosowaniem leków, a także sposobach zapobiegania powikłaniom chorób i chorobom.

Pilotaż jest finansowany ze środków publicznych, został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia, a przegląd lekowy ma znaleźć się na liście tzw. świadczeń gwarantowanych, tj. takich, za które płacić będzie Narodowy Fundusz Zdrowia.

jw, zdrowie.pap.pl

https://zdrowie.pap.pl/senior/pilotaz-przegladow-lekowych-zapraszamy-na-debate