Ministerialny Pilotaż Przeglądów Lekowych wyznaczy standard usług

Przeprowadzenia przeglądów lekowych wymaga umiejętności: zebrania wywiadu i analizy problemów lekowych oraz dobrej współpracy z lekarzem i pacjentem. Farmaceuta posiadający przygotowanie praktyczne sprosta tym zadaniom i wspierać będzie system ochrony zdrowia – przekonuje dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynatorka Pilotażowego Programu Przeglądu Lekowego.

Przegląd lekowy to udokumentowany proces, dedykowany pacjentom z wielolekowością. Jego celem jest identyfikacja i rozwiązywanie problemów lekowych pacjentów, współpraca z lekarzem i optymalizacja farmakoterapii najtrudniejszych pacjentów. 

– Aby realizacja tak rozumianej usługi była efektywna i przynosiła realne korzyści dla systemu potrzebne jest praktyczne przygotowanie farmaceutów. Potrzebne są kursy kwalifikacyjne, prowadzone według jednego ogólnopolskiego standardu, które zestawią farmaceutę z pacjentem i lekarzem. Tu nie ma miejsca na powtarzanie treści teoretycznych, które farmaceuci dobrze znają. Tu jest miejsce na  wywiad z pacjentem, trudne decyzje terapeutyczne oraz rozmowę z lekarzem. Farmaceutów nie trzeba uczyć farmakologii czy zasad opieki farmaceutycznej, za to trzeba pokazać im na żywym przykładzie, JAK realizować przeglądy w codziennej praktyce, JAK rozmawiać z lekarzem i pacjentem, aby realnie optymalizować leczenie – mówi dr hab. n. med. prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynatorka Pilotażowego Programu Przeglądu Lekowego.

Przegląd lekowy jest świadczeniem, które powinno wspierać proces leczenia pacjenta. Wymaga ścisłej, merytorycznej współpracy z lekarzem, umiejętności zebrania wywiadu, analizy problemów lekowych i przygotowania Indywidualnego Planu Opieki Farmaceutycznej, w tym zaleceń dla pacjenta i rekomendacji dla lekarza. Koordynatorka uważa, że prowadzony obecnie pilotaż pokazuje, jak dużych umiejętności praktycznych wymaga to działanie od farmaceutów. 

– Jako lekarze dostajemy gotową informację z przeglądu lekowego. Informacja musi być syntetyczna i wskazywać najważniejsze dane, tak żeby wspierać optymalizację leczenia, a nie wprowadzać chaos. Według mnie do tego konieczna jest edukacja farmaceutów – przekonuje prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. – Opieka farmaceutyczna składa się z pacjenta, lekarza i farmaceuty. Farmaceuci wiedzą najwięcej o właściwościach leków i mogą swoją wiedzą wspomóc zarówno lekarza jak i pacjenta – dodaje.

– Aktualnie prowadzony pilotaż przeglądu lekowego zdefiniuje zarówno kształt przyszłego świadczenia zdrowotnego, jak i standard szkolenia i certyfikacji farmaceutów w zakresie przeglądu lekowego. Pierwsze wnioski z trwającej obecnie fazy wykonawczej pilotażu poznamy już w styczniu 2023 roku – informuje Agnieszka Neumann-Podczaska.

Źródło: PAP MediaRoom

https://zdrowie.pap.pl/senior/ministerialny-pilotaz-przegladow-lekowych-wyznaczy-standard-uslug