Transmisja online z zakończenia narodowego pilotażu przeglądu lekowego

W imieniu zespołu kierującego Narodowym Pilotażem Usługi Farmaceutycznej Przegląd Lekowy, przekazujemy zaproszenie do śledzenia on-line uroczystej Gali zakończenia Narodowego Pilotażu Przeglądu Lekowego realizowanego na zlecenie Ministra Zdrowia, która odbędzie się w dniu 30.06.2023 o godzinie 17.00 w Warszawie.

Pilotaż przeglądu lekowego, to pierwszy projekt pilotażowy usługi farmaceutycznej przeprowadzony w Polsce sfinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 roku przez wybranych ekspertów w oparciu o ich polskie i zagraniczne osiągniecia w zakresie realizowania badań w dziedzinie opieki farmaceutycznej. W ramach uzyskanych wyników, zostanie zaprezentowana mapa drogowa dla polskich farmaceutów oraz rekomendowane wytyczne w zakresie ich przygotowania do realizowania przeglądu lekowego jako świadczenia gwarantowanego z przewidzianym wynagrodzeniem na poziomie około 170PLN.

Podczas spotkania, przekażemy po raz pierwszy do publicznej wiadomości, najważniejsze i kluczowe wyniki z raportu w oparciu o badania naukowe. Podzielimy się, także ustaleniami dotyczącymi spodziewanego wpływu usługi przegląd lekowy na funkcjonowanie branży w okresie po implementacyjnym.

Zapraszamy na oglądanie tego wyjątkowego wydarzenia.