O PROJEKCIE

 

Zapraszamy wszystkich chętnych farmaceutów i apteki do uczestnictwa w wyjątkowym projekcie pilotażowym przeglądu lekowego (PL) (ang. MUR – Medicines Use Review).

 Ostatnimi czasy w codziennej praktyce lekarza i farmaceuty coraz częściej spotyka się pacjentów, którzy przyjmują ponad pięć leków dziennie i dodatkowo jeszcze inne preparaty OTC i suplementy diety w zakresie samoleczenia. Kluczowym wyzwaniem dla opieki zdrowotnej w Polsce i w Europie staje się walka z problemem polipragmazji i nieprzestrzegania zaleceń farmakoterapii. Narasta potrzeba współpracy lekarza, farmaceuty oraz innych przedstawicieli zawodów medycznych, stworzenia opieki zintegrowanej i skierowanej na pacjenta.

U starszych i przewlekle chorych pacjentów z wieloma chorobami współistniejącymi wprowadzenie kompleksowej usługi przeglądu lekowego (PL) stanowi doskonałą okazję do ograniczenia rozprzestrzeniającego się problemu nadużywania leków i uchybień w zakresie farmakoterapii.

W Polsce inicjatywa rozwoju usług PL rozpoczęła się w Poznaniu. Natomiast, drugim krokiem w celu wspierania skutecznego i bezpiecznego stosowania leków oraz poszerzania wiedzy farmaceutów i lekarzy była międzynarodowa konferencja New Chapter in Patient Care, która odbyła się w dniach 27-30.11.2019 r. w mieście Narva-Jõesuu, w Estonii.

Oparty na międzynarodowej definicji i modelu PL oraz informacjach zwrotnych od lokalnych praktykujących specjalistów, na szczeblu krajowym opracowano standardy dla usług PL i od stycznia 2019 roku pilotaż został skierowany do wdrożenia. Ruszył pierwszy etap obsługi PL. Rozpowszechniono ten sam projekt również w innych krajach, w Europie i nie tylko: na Łotwie, Litwie, Węgrzech, Słowacji, w Chorwacji, Bułgarii, Rumunii oraz w Iranie.

Przedstawiony projekt pilotażowy ma na celu ocenę możliwości wykorzystania kompetencji zawodowych farmaceutów w świadczeniu usługi przeglądów lekowych (PL) oraz ich wpływu na świadomość pacjentów na temat stosowania leków (sposób przyjmowania, przestrzeganie zaleceń lekarza, występowanie działań niepożądanych itp.).