Ministerialny Pilotaż Przeglądów Lekowych

Ministerialny Pilotaż Przeglądów Lekowych wyznacza standard usługi oraz edukacjiw zakresie przeglądu lekowego

https://www.pap.pl/mediaroom/1457884%2Cministerialny-pilotaz-przegladow-lekowych-wyznaczy-standard-uslugi-oraz-edukacji

Przegląd lekowy to udokumentowany proces dedykowany pacjentom z wielolekowością. Jego celem jest identyfikacja i rozwiązanie problemów lekowych, współpraca z lekarzem i optymalizacja farmakoterapii najtrudniejszych pacjentów.