BEZPŁATNY PRZEGLĄD LEKOWY 60+ – Seniorze, weź udział!

https://www.youtube.com/watch?v=5LMGfyxHnxo