O przeglądach lekowych w systemie ochrony zdrowia

Dr hab. n. med., prof. UMP, Agnieszka Neumann-Podczaska, ekspertka Zespołu do spraw Opieki Farmaceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia, podsumowała panel dyskusyjny pod tytułem „Przegląd lekowy w systemie ochrony zdrowia”.

28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – podczas konferencji „Przegląd lekowy w aptece i na oddziale szpitalnym” – zorganizowano debatę pod tytułem „Przegląd lekowy w systemie ochrony zdrowia”.

https://www.termedia.pl/mz/O-przegladach-lekowych-w-systemie-ochrony-zdrowia-,49519.html